อัลกุรอาน » ไทย » สูเราะฮฺ กุร็อยช์

Choose the reader


ไทย

สูเราะฮฺ กุร็อยช์ - จำนวนข้อ 4
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ( 1 ) กุร็อยช์ - Ayaa 1
??????????????????????????????
إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ( 2 ) กุร็อยช์ - Ayaa 2
????????????????????????????????????????????????? (???????) ?????????? (?????)
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ( 3 ) กุร็อยช์ - Ayaa 3
??????? ??????????????????????????????????????????????? (??????????????)
الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ( 4 ) กุร็อยช์ - Ayaa 4
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????

หนังสือ

 • คู่มือมุอ์มิน ยามประสบอุทกภัยหนังสือที่บรรจุเนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับฝนและปรากฏการณ์ของดินฟ้าอากาศ ตามที่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการทดสอบของอัลลอฮฺอย่างหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อให้บ่าวของพระองค์สำนึก ยำเกรง และยอมภักดีต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียว พร้อมกับวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้น เพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้บันดาลฝนและน้ำท่วม และพระองค์เท่านั้นที่มีความสามารถในการจัดการกับน้ำเหล่านั้น

  ผู้แต่ง : อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา

  ผู้ตรวจทาน : อัสรัน นิยมเดชา

  ผู้แปล : อุษมาน อิดรีส

  ผยแพร่โดย : ห้องสมุดอิกเราะอ์

  Source : http://www.islamhouse.com/p/184709

  Download :คู่มือมุอ์มิน ยามประสบอุทกภัย

 • 40 หะดีษอิมามอัน-นะวะวีย์หนังสือหะดีษซึ่งเป็นที่รู้จัก ประกอบด้วยหะีดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จำนวน 42 หะดีษ ซึ่งเป็นหะดีษหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสำคัญอันเป็นรากฐานของอิสลาม เรียบเรียงโดยอิมามหะดีษผู้ึขึ้นชื่อ ท่านอิมาม อบู ซะกะรียา ยะห์ยา บิน ชะร็อฟ อัน-นะวะวีย์

  ผู้แต่ง : อิมาม อัน-นะวะวีย์

  ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  ผู้แปล : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  Source : http://www.islamhouse.com/p/292014

  Download :40 หะดีษอิมามอัน-นะวะวีย์40 หะดีษอิมามอัน-นะวะวีย์

 • ความประเสริฐของซุลหิจญะฮฺและบัญญัติว่าด้วยอุฎหิยะฮฺอธิบายถึงความประเสริฐของอามัลต่างๆ ในเดือนซุลหิจญะฮฺสำหรับมุสลิมทุกคนที่ปรารถนาจะปฏิบัติตามซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไว้อย่างคร่าวๆ แต่มีรายละเอียดสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้อธิบายถึงบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุฎหิยะฮฺหรือการเชือดสัตว์กุรบานซึ่งเป็นซุนนะฮฺในเดือนนี้อีกเช่นเดียวกัน.

  ผู้แต่ง : อุษมาน อิดรีส

  ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  ผยแพร่โดย : ห้องสมุดอิกเราะอ์

  Source : http://www.islamhouse.com/p/48296

  Download :ความประเสริฐของซุลหิจญะฮฺและบัญญัติว่าด้วยอุฎหิยะฮฺ

 • หลักการสามข้อและหลักฐานหนังสือว่าด้วยประเด็นสำคัญทางอะกีดะฮฺที่มุสลิมจำเป็นต้องรู้.

  ผู้แต่ง : มุหัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ

  ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  ผู้แปล : ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ (อิบรอฮีม กุเรชี)

  ผยแพร่โดย : กระทรวงกิจการอิสลาม สาธารณะกุศล การเผยแพร่ และการชี้นำ

  Source : http://www.islamhouse.com/p/47404

  Download :หลักการสามข้อและหลักฐาน

 • ความจริงที่ยิ่งใหญ่ความจริงที่ยิ่งใหญ่ หนังสือที่มนุษย์ต้องอ่าน เป็นหนังสือแนะนำอิสลามแก่ผู้สนใจ จัดทำโดยชาวต้นไม้ www.islaminside.com.

  ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  ผยแพร่โดย : ชาวต้นไม้ www.islaminside.com

  Source : http://www.islamhouse.com/p/48298

  Download :ความจริงที่ยิ่งใหญ่

Choose language

Choose สูเราะฮฺ

หนังสือ

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share